Jak się bronić w sprawach o pirackie oprogramowanie?

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
1. Jak będziemy przesłuchiwani trzeba zeznać że komputer który został zabrany podczas przeszukania były używane wspólnie przez wszystkich użytkowników w domu. Teraz za pewne zadacie pytanie dlaczego?
Ano dlatego że skazanie wszystkich użytkowników komputera bo któreś jest winne jest nie możliwe jeżeli nie działano wspólnie i w porozumieniu
Na pytanie kto wgrywał oprogramowanie odpowiadamy że nie my tylko inny użytkownik komputera.

2. Linia obrony to zakup komputera trzeba zeznać że kupiono go używanego od kogoś z ogłoszenia i nie pamiętasz już danych i komputer byl kupiony z oprogramowaniem które było legalne bo cesja licencji jest legalna i nie wiedzieliśmy że oprogramowanie jest nie legalne myśleliśmy że jest legalne

3. Przesłuchanie biegłego
W pierwszej kolejności trzeba zapytać się jak wygląda takie badanie komputera
Jak biegły opowie to należy go się spytać czy użył blokera . Bloker to jedyne urządzenie które zapobiega ingerencji w material dowodowy jakim jest dysk twardy. A sprawdzenie czy biegły coś wgrał podczas badania jest nie możliwe jeżeli przy przeszukaniu nie spisał nikt sumy kontrolnej i należy to traktować na korzyść oskarżonego (art. 5 § 2 kpk) dowód stracił walor wiarygodności i wyrok musi być uniewinniający bo założyć trzeba że biegły coś mógł wgrać nieumyślnie lub nadpisać pliki
Podczas przesłuchania biegłego powinno się poprosić go jeszcze aby sądowi wyjaśnił co to jest bloker i dlaczego należy go stosować. Później należy się spytać czy to prawda że jeżeli biegły nie użył blokera nie da się już sprawdzić czy coś wgrał podczas badania? W 100 % biegli odpowiadali na te pytanie że jeżeli nikt nie spisał sumy kontrolnej nie da się sprawdzić czy cos zostało wgranePozostałe pytania do biegłego
Czy każdy program był stwierdzony że jest nielegalny dlatego że miał kraka?
Czy według pana zabezpieczenia które są stosowane przy programach lub grach
są dla użytkownika nie wygodne? Mam na myśli tutaj na przykład trzymanie
płytki w napędzie.
Czy potrafi biegły stwierdzić czy przed wgraniem craka program był uzyskany
wbrew woli autora? (jeżeli odpowie że nie sprawa jest wygrana) Dlaczego
sprawa jest wygrana? bo domniemanie tego, że jestem winny jest domysłem a to
za mało aby dać wyrok skazujący. a craka wgrywałem bo nie chciałem trzymać
płyty w napędzie - przeszkadzało mi to ;)
czym się kierował przy wycenie oprogramowania?
skąd wziął cenniki?
Czy brał też pod uwagę, iż część oprogramowania była np. udostępniana z
różnymi wrzutami gazetowymi?
Czy na pewno sprawdził, czy żaden z programów nie był tak dorzucony?
z kiedy są cenniki?
czy przy wycenie brał pod uwagę utratę wartości programów związaną z faktem,
że do chwili obecnej w tej samej cenie dostępna jest wersja o trzy numery
nowsza?
czy sprawdzone zostało, że każdy z tych programów znajduje się jeszcze w
dystrybucji? Jeżeli nie znajduje się to dlaczego soft nie został
potraktowany jako abandonware (czyta się abandonłer)?
dlaczego programy podwójnie są wymienione skoro każdy użytkownik ma prawo do kopii zapasowej?
w jaki sposób stwierdził który z programów jest crackowany? Czy dokonał tego poprzez dekompilację kodu i porównanie go z kodem źródłowym dostarczonym przez producenta? Jeżeli nie to jaka to była metoda? Jeżeli tylko znaleziono
plik z crackiem to w jaki sposób na podstawie analizy samego dysku
stwierdził, że crack w ogóle był uruchamiany, nie zaś tylko wgrany i
pozostawiony bezczynnie w katalogu programu?
Dlaczego na opinii biegłego są wypisane filmy/bajki które leciały w
publicznej telewizji? A wszystkie leciały w publicznej telewizji wtedy
posiadanie tego jest legalne.
 
Powrót
Góra