Ekspertyza śladów kół pojazdów

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Badania identyfikacyjne opon wykonują biegli z laboratoriów kryminalistycznych Policji.
Badania śladów dowodowych prowadzą do grupowej identyfikacji opony — określenia
jej rodzaju, wzoru bieżnika, uszkodzeń, producenta i rodzaju pojazdów, do jakich może
być stosowana. Jeśli biegły dysponuje materiałem porównawczym, to po potwierdzeniu
zgodności grupowej może przystąpić do identyfikacji indywidualnej. Podstawą stwier-
dzenia pochodzenia śladu dowodowego od danej opony jest uzyskanie zgodności cech
charakterystycznych śladu i opony. W zależności od rodzaju i liczby cech opinia wydana
przez biegłego może być kategoryczna (pochodzi, nie pochodzi) lub niekategoryczna
(o różnym stopniu prawdopodobieństwa).
 
Powrót
Góra