KATEGORIE OSÓB PODLEGAJĄCYCH DAKTYLOSKOPOWANIU

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
W myśl decyzji odbitki linii papilarnych palców rąk i dłoni pobiera się od:
1) osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego;
2) nieletniego, który dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego;
3) osoby, której tożsamości nie można ustalić, lub usiłującej ukryć swoją tożsamość;
4) zwłok, których tożsamość nie jest znana.
Można odstąpić od daktyloskopowania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa
ściganego z oskarżenia publicznego. Wyjątek stanowi popełnienie przez osobę podejrzaną
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu określonych w art. 149–155 i art. 157a kodeksu karnego, przestępstw przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, wolności
sumienia i wyznania, rodzinie i opiece, prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
wyborom i referendum, ochronie informacji. Wyjątek stanowią również przestępstwa
skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawach innych niż kodeks karny.
Można również odstąpić od daktyloskopowania osoby, jeżeli: jej tożsamość nie budzi
wątpliwości, osoba ta w okresie jednego roku była daktyloskopowana w danej jednostce
Policji oraz uzyskano pozytywny wynik po sprawdzeniu urządzeniem do szybkiej identyfikacji
daktyloskopijnej osób. Obydwie sytuacje muszą być potwierdzone w Krajowym Systemie
Informacji Policji wpisem w uwagach do rejestracji faktu daktyloskopowania.
Do niezwłocznego daktyloskopowania osób zobowiązani są policjanci prowadzący postępowanie przygotowawcze, czynności w sprawie nieletniego oraz czynności wyjaśniające
w sprawie ustalenia tożsamości osób i zwłok.
 
Powrót
Góra