KOŚCI

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Kości tworzą szkielet organizmu ludzi i zwierząt. Ze względu na kształt kości dzieli się na:
— długie (udowa, ramienna),
— płaskie (łopatka),
— krótkie (kości nadgarstka, stopy),
— różnokształtne (kręgi, kość podniebienna),
— pneumatyczne (występują często w obrębie czaszki np. kość czołowa, klinowa).
Z powodów anatomicznych wyróżnia się: kręgosłup, kości klatki piersiowej, kości
kończyn i kości czaszki. Budowa, kształt, rozmiar i inne cechy są podstawą określenia
pochodzenia gatunkowego. Niektóre kości wykazują budowę charakterystyczną dla płci
(np. czaszka, miednica). Mogą być także podstawą oceny wieku osobnika. Wewnątrz kości
występuje szpik kostny zawierający różnorodne komórki. Materiał ten może być wykorzy￾stany do badań DNA. Nawet spalone kości lub kości o dużym stopniu rozkładu gnilnego
mogą być przedmiotem różnego rodzaju badań identyfikacyjnych.
 
Powrót
Góra