NOTATKA URZĘDOWA W TRYBIE ART. 54 § 3 KPW

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
W sytuacji, gdy okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności wyjaśniających można
ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku
o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie rodzaju czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących,
a także krótki opis przebiegu czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę.
Czynności wyjaśniające często będą się ograniczały jedynie do notatki urzędowej, jeżeli okoliczności czynu
nie budzą wątpliwości, a sprawca wykroczenia nie zgadza się na przyjęcie mandatu karnego, uzasadniając
swoją odmowę zbyt wysoką grzywną lub brakiem możliwości jej zapłacenia.
 
Powrót
Góra