Ślady zwierząt

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Zwierzęta stosunkowo rzadko są narzędziem popełnienia przestępstwa, częściej nato-
miast mogą ułatwiać sprawcom dokonanie czynu przestępnego lub być przedmiotem
przestępstwa.
Coraz rzadziej, ale jeszcze zdarzają się przypadki, że konie są wykorzystywane jako siła
pociągowa. W śladach zaprzęgu, oprócz śladów opon (obręczy żelaznych, płóz), występują
ślady kopyt końskich. Na ich podstawie można określić liczbę zwierząt w zaprzęgu, kierunek
jazdy, szybkość poruszania się zwierzęcia, jego rasę oraz wiek. Ślady kopyt końskich mają
następujące cechy charakterystyczne:
— wymiary i kształt kopyta,
— kształt podstawy kopyt,
— wymiary strzałki,
— różne deformacje i ubytki.
Ślady kopyt końskich podkutych nadają się do identyfikacji indywidualnej. Podkowy
różnią się wielkością, kształtem, sposobem umocowania i dodatkowym wyposażeniem.
Ze śladami zwierząt można zetknąć się w związku z przestępstwem kłusownictwa. W celu
zidentyfikowania tropów należy skonsultować się z doświadczonymi leśnikami lub myśli-
wymi. Na podstawie śladów racic zwierzęcych można wnioskować o liczbie skradzionych
zwierząt, kierunku i szybkości poruszania się i stania zwierzęcia.
Ślady zwierząt utrwala się fotograficznie. Materiał porównawczy powinien być pobrany
w warunkach zbliżonych do tych, w jakich powstały ślady dowodowe.
 
Powrót
Góra