ZABEZPIECZANIE ŚLADÓW BIOLOGICZNYCH POD WZGLĘDEM PROCESOWYM

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami równolegle z zabezpieczaniem technicznym każdego
śladu należy dokonać odpowiedniego zabezpieczenia procesowego. Zasady procesowego
zabezpieczania śladów biologicznych są dokładnie takie same, jak obowiązujące dla wszyst￾kich innych śladów kryminalistycznych. Podstawową formą zabezpieczania procesowego
jest protokół oględzin, w którym powinny się znaleźć:
— opis miejsca ujawnienia śladu (lokalizacja),
— opis podłoża, na którym ślad ujawniono (rodzaj, stan, kształt itp.),
— opis śladu (wielkość, barwa, stan, cechy charakterystyczne),
— metoda ujawnienia (z podaniem użytych środków)
— oznaczenie liczbowe — numer śladu,
— sposób zabezpieczenia technicznego (w tym sposób zapakowania).
Do opakowania należy dołączyć metryczkę śladu lub sporządzić na opakowaniu zapis
zawierający zgodne z protokołem podstawowe informacje identyfikujące ślad, sposób
ujawnienia, datę i miejsce wykonania czynności, dane i podpis osoby wykonującej czyn￾ność (zabezpieczający, kierujący oględzinami). Uzupełnieniem dokumentacji procesowej
są szkice, foto- i wideodokumentacja.
 
Powrót
Góra