ZABEZPIECZANIE ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Zabezpieczanie śladów linii papilarnych przeprowadza się technicznie i procesowo.
Strona techniczna zabezpieczenia obejmuje fotografowanie śladów oraz ich przeniesienie na folię. Ślady widoczne powierzchniowe ujawnione kontrastowo proszkami
daktyloskopijnymi fotografuje się w skali 1:1 obiektywem skierowanym pionowo ze
statywu (jeżeli jest to możliwe) z oświetleniem pod kątem 450
. Po sfotografowaniu,
ślady linii papilarnych zabezpiecza się, przenosząc je na folię daktyloskopijną.
Folie daktyloskopijne mogą mieć postać płytek składających się z dwóch części. Jedna
część pokryta żelatyną o powierzchni gładkiej, lśniącej i lepkiej jest nośnikiem śladów linii
papilarnych. Druga, będąca przezroczystą płytką, chroni warstwę żelatyny przed oddzia-
ływaniem czynników zewnętrznych
Przeniesienie (utrwalenie) śladu linii papilarnych na folię wymaga wykonania następujących czynności:
— zdjęcie z folii przezroczystej płytki ochronnej,
— szczelne przyłożenie drugiej części lepką stroną do śladu,
— po oderwaniu warstwy lepkiej od śladu — ponowne przyłożenie do niej przezroczystej
płytki ochronnej tą stroną, która poprzednio przylegała do żelatyny.
Po przeniesieniu śladu linii papilarnych na folię, należy ją obszyć nitką. Folie żelatynowe
są czarne, białe, oraz przezroczyste. Obecnie szeroko wykorzystuje się przezroczyste folie
pozytywowe, które — po przeniesieniu na nie śladu — przykleja się do białej kartki, najlepiej
szorstkiego papieru
Procesowe zabezpieczenie śladu linii papilarnych polega na opisaniu śladu w protokole
oględzin oraz na metryczce, która w sposób trwały dołączona jest do śladu
 
Powrót
Góra